„A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi."Jan 1:14

Po celé starozákonní období Bůh běžně k lidem mluvil. Ve třiceti devíti knihách Starého zákona jim dal pokyny a zaslíbení včetně podmínek. Někteří lidé tomu, co říkal, rozuměli, jiní ne. Někteří se s různou mírou úspěchu snažili podle toho žít, zatímco jiní to odmítali a rozhodli se dělat, co sami chtěli. Potom Bůh udělal něco opravdu neuvěřitelného: „A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy“ (Jan 1:14). Ježíš byl živým Božím Slovem! Jan nám říká: „… to Slovo bylo Bůh“ (Jan 1:1). To znamená, že čím víc pronikneš do Slova a čím víc ho necháš proniknout do sebe, tím víc Boha budeš mít v sobě.

Možná máš pocit, že ti někdy čtení Bible nic moc nedává. Rada pro moudré zní: když začínáš studovat Bibli, nesnaž se v ní najít novou pravdu, kterou nikdo před tebou neobjevil. Čti s postojem: „Pane, co mi chceš říct?“ Problém většiny z nás nespočívá ve výkladu obtížných pasáží; problémem je poslechnout a řídit se těmi pasážemi, kterým rozumíme! Boží Slovo nám poskytuje dvě věci:

1) Ochranu. Žalmista řekl: „Kdyby mi tvůj Zákon nebyl potěšením, dávno bych v svém pokoření zhynul. Na tvá ustanovení nezapomenu nikdy, protože mi jimi zachováváš život“ (Žalm 119:92–93).

2) Směr. „Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku“ (Žalm 119:105).

Potřebuješ znát směr? Potřebuješ ochranu? Pronikni do Božího Slova.

Nevěříte? Věřte!