Gedeoni

Mezinárodní svaz Gedeonů je sdružením křesťanských podnikatelů a lidí svobodných povolání, jehož posláním je pomáhat při šíření známosti Bible. Rozdáváme proto alespoň její části - Nový zákon, Žalmy a Přísloví.

Věříme, že Bible patří jako literární skvost nejen do osnov literární a etické výchovy, ale že si zaslouží větší pozornost. Rádi bychom, aby měl každý člověk v naší vlasti možnost osobně poznat radostnou zprávu uloženou v této knize. Aby měl každý snadný přístup k Bibli zejména ve chvílích, kdy potřebuje radu, pomoc, potěšení a povzbuzení. Proto naše rozdávání směrujeme do škol, nemocnic, věznic, vojákům, do hotelů a jiných zařízení. Naše Nové zákony mají různý formát i vzhled podle jejich určení - např. kapesní formát studentům, vojákům a do věznic, cizí jazyky na hotely, s velkým písmem do nemocnic, bílé pro zdravotní personál apod.

Bible je společná všem křesťanským církvím, a rovněž i naše členská základna a činnost je společná a není přímo svázána s žádnou konkrétní církví.

Rozšiřujeme český ekumenický překlad Nového zákona ve verzi z roku 1979. Je společně uznán všemi křesťanskými církvemi v České republice.

Členové naší organizace, tzv. Gedeoni, konají tuto činnost dobrovolně a bezplatně. Finanční prostředky na tisk Biblí získávají z různých sbírek a nadací. V České republice se zatím neobejdeme bez zahraniční pomoci.

Rozdávané Nové zákony jsou obecně určeny pro ty, kteří Pána Ježíše Krista ještě nepřijali, a na základě jejich dobrovolného zájmu. Rozdávání provádíme jen osobně. Pokud sami cítíte potřebu podobné pomoci bližním a chtěli byste se stát Gedeony, nebo naopak chcete získat zdarma Bible pro svůj hotel, nemocnici, domov důchodců, pro žáky středních a vysokých škol, vojáky, hasiče, policii nebo vězně, obraťte se na zde uvedený kontakt. Náš zástupce se potom s Vámi spojí a dohodne termín a způsob rozdávání.

Jaroslav Lofítek
tel. 731 152 601
jlofitek@gmail.com
gideons.fm@gmail.com