O Apoštolské církvi v ČR

Apoštolská církev v naší zemi má své počátky na začátku minulého století. První letniční sbor vznikl v roce 1910 na Severní Moravě. Tehdejší evangelíci, kteří se nespokojili s formálním křesťanstvím, prosili Boha o zmocnění k duchovní práci. Zdůrazňovali, že křesťané mají žít podle Božího slova do všech důsledků. Byli pokřtěni Duchem svatým a obdrželi dar mluvení v cizích jazycích. Pro tuto zvláštní zkušenost nebyli pochopeni. 

Nicméně zjistili, že obdobnou zkušenost zažívají křesťané na mnoha místech světa. Byli jsme tedy jedním z ohnisek tehdejšího probuzení, jež bylo počátkem rozmachu celosvětového letničního hnutí. Letniční hnutí k nám tedy nebylo importováno, ale zrodilo se na domácí půdě. Rakousko-uherské úřady zaregistrovaly tuto skupinu jako Spolek rozhodných křesťanů letničních. Po 2. světové válce stát povolil činnost letničních sborů pouze pod zastřešením oficiálními církvemi. Od počátku 60. let však letniční křesťané opět začali usilovat o povolení vlastní církve. Nejprve, v roce 1977, ji založili tajně. Těsně před revolucí v roce 1989 pak byla konečně povolena i oficiálně pod názvem Apoštolská církev.

Z oficiálních webových stránek  https://www.apostolskacirkev.cz/

Apoštolská církev patří mezi evangelikální církve. Z hlediska věrouky a praxe se řadí mezi letniční církve, které jsou sdruženy celosvětově v "Pentecostal World Conference" a v rámci Evropy v "Pentecostal European Fellowship".

Byla povolena a zaregistrována státem v roce 1989 po desetiletích práce v ilegalitě spojených s pronásledováním. Současný církevní zákon ji zrovnoprávňuje s ostatními křesťanskými církvemi našeho státu. Dokladem tohoto postavení je její členství v Ekumenické radě církví, která sdružuje většinu křesťanských církví České republiky.

Od založení církve do roku 2008 stál v jejím čele bratr Rudolf Bubik, který je dnes již dobře známý ve světě nejen svými knihami, ale také jako žádaný řečník na konferencích. Od roku 2008 je biskupem církve bratr Martin Moldan.

Apoštolská církev je organizačně přidružena ke světovým "Assemblies of God".

Církev zastřešuje řadu samostatných subjektů. Na prvním místě je třeba jmenovat Vyšší odbornou školu misijně teologickou v Kolíně vedenou ředitelem bratrem Milanem Bubanem. Dále je to Diakonie AC, která pod sebou sdružuje společnosti Royal Rangers, Teen Challenge a Nadační fond Nehemia. Apoštolská církev je také zakladatelem mezidenominační organizace ACET.