Bible, studium...

Kromě Biblí v různých překladech a vydáních najdete v knihovně i různé knihy a příručky k biblickému studiu aj.

AUTOR NÁZEV
Allan J. a kol. Víry a vyznání
Benton J. Vzdáleni živému bohu
Bruce F. F. Věrohodnost Nového Zákona
Čapek V. Historie Bible
de Vries T. Tím vše začíná
Destang F. Ježíš přišel a je s námi
Dowley T. Dr. Školní biblický atlas
Evers S. Velkolepé dílo
Farris M.P. The Future Of Home Schooling
Farris M.P. The Homeschooling Father
Ferguson S.B. Velká kniha otázek a odpovědí o Bohu
Frinta A. Kde je co v Bibli
Hawesová M. Po stopách Boha Otce
Hörster G. Úvod do Nového zákona
Horton S.M. a kol. Systematická teologie
Johns D. L. Rozumět Bibli
Keddie G.J. Navzdory temnotě
Kolektiv O čem všem je Bible
Kolektiv Nový biblický slovník
Kolektiv Biblická konkordance k B.kralické
Kolektiv Bible v hádankách a odpovědích
Kuttruf S. Příručká pro vedoucí skupinek
Lighfoot N.R., Šubert J. Třikrát o Bibli
Novotný A. Biblický slovník
Scroggie W.G. Poznej svoji Bibli
Souček J.B. Řecko-český slovník k Novému zákonu
Stott J. Rok s Biblí
Tenney M.C. O Novém Zákoně
  Biblické panorama
  Biblické příběhy pro děti
  Kniha o Bibli - Starý zákon
  Král přichází (komiks)
  … a co o tom říká Bible