Modlitební setkání

Modlitbu vnímáme jako příležitost hovořit s Bohem. Jako křesťané věříme, že Bůh je živý a odpovídá na prosby svého lidu. Proto se scházíme ke společným modlitbám, kdy se modlíme za potřeby jednotlivců i celého společenství, ale také za naše město a okolí.

Jedenkrát měsíčně, vždy 1. pondělí v měsíci, se scházíme k modlitbám v rámci celostátního modlitebně-postního řetězce KMS, do kterého jsou zapojeny různé křesťanské církve a sbory po celé republice. Přimlouváme se za naši zemi, vládu a v moci postavené, také za církev v tomto národě i za všechny lidi.

Je mnoho věcí, za které jsme Bohu v našich životech vděčni, a proto využíváme chvíle na modlitbách k vyjádření našich díků.

Kdy: každé pondělí v 18.00 h
Kde: Sborový dům ARCHA
Zodpovědný: Jaroslav Lofítek,
tel. 731 152 601