Vedení sboru

Sbor je v současnosti spravován pětičlenným vedoucím týmem, tzv. Radou sboru. Meze jejich působnosti jsou dány Božím slovem (Biblí) a ústavou Apoštolské církve, která je na těchto biblických základech postavena.

Pětičlenný tým vedení sboru tvoří:

Jaroslav Lofítek

Jaroslav Lofítek

pastor sboru

731 152 601
jlofitek@gmail.com

Marek Slánský

Marek Slánský

starší

Martin Dubčák

Martin Dubčák

starší

Ivan Janečka

Ivan Janečka

starší