Kristova škola

21.03.2009 00:55

Vyučování základních křesťanských principů, které připravil americký pastor Bertram Clendennen, nedílnou součástí školy jsou modlitby. Je to „letniční“ vyučování stojící pevně na biblických základech s důrazem na posvěcený život naplněný Duchem svatým.

Chcete se zúčastnit?

U nás ve sboru vyučování nebudeme organizovat, k dispozici budou pouze CD. Ovšem je možné dojíždět na kurzy, které budou probíhat v AC Třinec nebo AC Český Těšín. Je nutné, aby se vážní zájemci co nejdříve přihlásili Renátě Ochmanové. Přihlášení je závazné!


AC Třinec

  • každou sobotu od 6.00 h nebo každou středu od 17.00 h – doba trvání vždy cca 4 hodiny (1 hodina modlitby + 3 hodiny vyučování)
  • začátek v sobotu 18.4.2009
     

AC Český Těšín

  • každé úterý 18.00–19.00 modlitby (povinné) a každý čtvrtek 18.00–20.30 vyučování
  • už běží od 5.3.2009

 

Zpět