MODLITBY V U-KRYTU

12.11.2010 20:00

Od 12.listopadu 20.00 hodin do 13.listopadu 20.00 hodin budou probíhat nepřetržité 24-hodinové modlitby za práci na Božím díle v našem městě. Do těchto modliteb se může přihlásit každý, kdo bude ochoten přijít do U-KRYTU a určitou hodinu se modlit. Přihlásit se můžete na www.google.com/calendar. Více informací u Ivoše Homoly nebo na letáčcích.

Zpět