Modlitební konference

21.11.2008 00:00

Po vzniku Modlitebně postní stráže společenství se časem vytvořila potřeba, aby se zástupci zapojených společenství jednou za čas mohli sejít ke společným modlitbám a načerpat povzbuzení a nové podněty. Z těchto důvodů vznikla Modlitební konference (zkráceně označovaná jako Mokon). Nejprve se konala jednou ročně, v současné době je svolávána dvakrát ročně, vždy na jaře a na podzim.

Náplní těchto konferencí jsou obvykle

  • Společné chvály a uctívání Ježíše
  • Budování osobního i sborového modlitebního života
  • Přímluvy za dlouhodobá i aktuální témata
  • Duchovní zápas za Českou republiku
  • Společné přistupování k Bohu a hledání jeho tváře

Pravidelná modlitebně-postní konference KMS nabízí příležitost strávit delší čas v Boží přítomnosti při chvalách a modlitbách spolu s modlitebníky z různých sborů z celé ČR.

Další Mokon se bude konat 21.-22.11.2008 v Praze.

Konferenci začal připravovat nový tým pod vedením Jiřího Čihulky z KS Turnov.
Na závěr konference proběhne pro zájemce setkání ohledně pořádání regionálních modlitebních konferencí. Pokusíme se odpovědět na otázky, proč je dělat, jak je dělat a jak k nim motivovat.

Plánovaná modlitební témata:

* české předsednictví EU * vláda práva a spravedlnosti * evangelizace našeho národa * ekonomická situace u nás a ve světě, odhalení falešných jistot konzumního životního stylu * církev a křesťanské rodiny jako světlo pro své okolí * dokončení Českého studijního překladu Bible a jeho vydání

Mokonu bude předcházet období modliteb a půstu. (1. – 21. 11.) za církev v naší zemi, k nimž zveme i ty, kteří na Mokon nemohou přijet.

Zájemci o účast si mohou o přihlášku napsat na adresu KMS, Primátorská 41, 180 00 Praha 8, nebo lépe e-mailem na adresu mokon@kmspraha.cz.

Pokud máte nějaký návrh na modlitební téma nebo nějaký další podnět, napište prosím do kanceláře KMS.

Zpět