NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ

04.01.2013 14:12

Po kliknutí na nadpis se vám zobrazí popis na https://www.krestanskyzivot.cz/ nebo https://www.gimel.cz

Biblické Doktríny

Wiliam W. Menzies a Stanley M. Horton

Kniha Biblické doktríny z letniční prespektivy je výborným nástrojem pro každého, kdo se chce rychle a jednoduše seznámit se základními články biblického učení ohledně takových témat, jako jsou uzdravení, spasení, křest v Duchu svatém či druhý příchod Ježíše Krista.

Nepřemožitelné světlo I. - VI.

Rudolf Bubik

Nepřemožitelné světlo , šestý díl s názvem Silnější než temno, popisuje období mezi léty 1538 - 1781. dějově se tento díl zaměřuje především na pronásledovanou Jednotu bratrskou v Čechách a probuzení mezi pietistickými Lutherány na Slezku. Děj knihy končí vydáním Tolerančního patentu za vlády josefa II. Spojovací liniířady skutečných a fiktivních příběhů je - stejně jako v předchozích dílech - překlad Bible do českého jazyka. Čtenář bude mít možnost nahlédnout na některé okolnosti provázející překlad Bible Kralické. JAkoby mezi řádky může čtenář vnímat myšlenkový a teologický odkaz autora, emeritního biskupa Apoštolské církve:Důraz na ryzí, bezprostřední vztah s Bohem, který začíná hlubokým pokáním a pokračuje životem z moci Ducha svatého. Znovuzrození a duchem naplněění lidé vždy byli a stále jsou těmi nositeli světla, jež přemáhá temnotu.

Kromě posledního - šestého dílu - máme i v knihovně i všechny ostatní díly...

Deník 1942-1945

Michal Kraus

Michal Kraus přišel v nacistických koncentračních táborech o oba rodiče i část dětství. Neuvěřitelné shody okolností mu umožnily jako 12 - 14letému chlapci přežít pobyt v Terezíně, Osvětimi, Mauthausenu i dva třídenní pochody smrti. Podrobnosti z těchto let si zapsal ihned po válce do svého Deníku, který nikdy neplánoval zveřejnit. O své bolestivé zážitky, které jsou zapsány s emocemi patnáctiletého kluka, se rozhodl podělit až nyní ve svých 81 letech, aby umožnil dnešní mladé generaci nahlédnout do stále ještě živé minulosti našeho kontinentu, na kterou by se nemělo zapomenout. Michal Kraus žije se svou manželkou v USA, stal se úspěšným architektem, má dvě dcery a čtyři vnoučata.

Dělat těžké věci

Alex a Brett Harrisovi

Bratři Harrisové povzbuzují mladé čtenáře, aby se v životě nepouštěli snadnou cestou, aby přijali zodpovědnost a aktivně využili čas i potenciál, který do nich Bůh vložil. Věřím, že ten, kdo tuto výzvu přijme a s odvahou vykročí ze svého bezpečí, bude svědkem Božího jednání ve svém vlastním životě i ve svém okolí. - Tomáš Coufal, šéfredaktor časopisu Život víry

Christian David

Edita Štěříková

Christian David patří mezi největší moravské osobnosti, přesto je dosud znám a obdivován více ve světě než v České republice. Prostý tesař se stal smělým následovníkem Ježíše Krista a pro jeho víru, odvahu a vytrvalost se evangelium rozneslo do končin země. Stal se zakladatelem bratrské osady Herrnhut v Horní Lužici, spoluzakládal obnovenou Jednotu bratrskou, známou také pod názvem Moravská církev - Moravian church. Davidův životní příběh dosud inspiruje věřící i nevěřící k praktickému životu v prosté odevzdanosti Bohu v čisté důvěře a lásce. Jsem velmi rád, že se vůbec poprvé dostává k českému čtenáři tak hodnotná kniha o Christianu Davidovi. - David Loula

Matouš Stach - moravský misionář v Grónsku

Edita Štěříková

Jedinečné dílo renomované historičky o osobnosti Matouše Stacha, exulanta z Moravy. Po dramatickém útěku z rodných Mankovic kvůli pronásledování pro víru se dostává do Herrnhutu a odtud odjíždí jako první misionář do Grónska, kde rozvíjí misijní činnost obnovené Jednoty bratrské. Životní příběh Matouše Stacha inspiruje dnešní křesťany k následování Pána Ježíše kamkoli on jde, povzbuzuje k odvážné víře, která se nedá odradit ani nebezpečím ani dlouhým neúspěchem

PONECHÁNI NAPOSPAS 1-2
Jenkins a LaHaye

Příběh na pokračování z blízké budoucnosti inspirovaný proroctvími z biblické apokalypsy vychází z úspěšné knihy Ponecháni napospas autorů Jerry B. Jenkinse a Tima LaHaye. Popisuje události ze začátku konce světa viděné očima čtyř mladých přátel – Judda, Viki, Lionela a Ryana. V době, kdy se svět, tak jak ho znali, začíná rozpadat, společně nalézají víru a začínají bojovat proti zlu, které je obklopuje.

PONECHÁNI NAPOSPAS 3-4
Jenkins a LaHaye


Kauza Stvořitel pro děti

Lee Strobel, Rob Suggs

Pátrání po důkazech: *Vznikl celý vesmír jenom náhodou? *Je Bible v rozporu s tvou učebnicí přírodopisu? *Jak to, že vesmír funguje tak dokonale? *Existují pro stvoření nějaké důkazy? Čtivá a vtipná dětská verze bestselleru Kauza Stvořitel nabízí mladým čtenářům pozoruhodná fakta o počátku vesmíru a života, která ukazují na to, že za stvořením stojí skutečně Stvořitel.

Kauza víra pro děti

Lee Strobel a Rob Suggs

Pátrání po důkazech: ? Proč Bůh dopouští špatné věci? ? Je možné, aby se děly zázraky? ? Nejsou všechna náboženství vlastně stejná? ? Může vůbec víra dávat nějaký smysl? Čtivá a vtipná dětská verze bestselleru Kauza víra nabízí mladým čtenářům odpovědi na nelehké otázky ohledně víry v Boha a mnoho podnětů k dalšímu přemýšlení. Lee Strobel je doktorem práv a úspěšným novinářem. Své zkušenosti z kriminalistických článků využívá k hledání důkazů o pravdivosti toho, co učí křesťanství.

Kauza Kristus pro děti

Lee Strobel a Rob Suggs

Pátrání po důkazech:° *Vážně Ježíš dělal zázraky? *Opravdu vstal z mrtvých? *Není to všechno jenom smyšlená pohádka? *Dá se to vůbec nějak dokázat? Čtivá a vtipná dětská verze bestselleru Kauza Kristus vybízí mladé čtenáře, aby vlastním rozumem přezkoumali důkazy, na kterých stojí víra v Ježíše Krista.

Bibi Asia - Rouhání
Skutečný příběh ženy, žijící v Pákistánu.

Trest smrti za jeden doušek vody?...
Neuvěřitelný, přesto skutečný příběh křesťanky, která žije v Pákistánu a čeká na popravu. Čeho se dopustila? Při práci na poli se napila muslimské vody, a tím ji znesvětila. Byla odsouzena k trestu smrti a nyní je ve vězení. Za záchranu matky pěti dětí bojuje ve světě řada vlivných osobností včetně papeže.

Výtěžek z prodeje této knihy bude věnován dětem a manželovi, kteří se musí skrývat. Část výtěžku připadne také na úhradu právníkům, kteří ženu obhajují.

Dále máme k dispozici ke shlédnutí filmy:

October Baby
Příběh dívky, která se neměla narodit.

Hannah ve svých 19 letech zjišťuje, že byla adoptovaná - poté, co přežila umělý potrat. Vydává se hledat svou biologickou matku aby zjistila pravdu o své minulosti... a snad našla i naději pro svou budoucnost. Romantické drama s poselstvím o jedinečnosti každého života a síle odpuštění. Film je inspirovaný skutečným příběhem Gianny Jessen.

NOE

Toto DVD okouzlí svými nádhernými obrázky a oživí starý známý příběh o Noemovi i pro dnešní dobu. Je v něm obsaženo jasné evangelijní poselství – Ježíš chce být tvou záchrannou archou! DVD je určeno v první řadě rodinám s dětmi. Navíc však může posloužit i jako vynikající pomůcka pro evangelizační program v církvi. Projekt byl financován převážně z darů.

 

Zpět