Princip semene (Petra Dubčáková)

30.05.2011 19:54

Božím prostředkem existence a růstu je semeno, které obsahuje život. Když zasadíte kukuřici, vyroste vám kukuřice. Život ať rostlinného či živočišného organismu je v jeho semeni, zárodku. Platí to pro rostliny, zvířata, člověka, ale i pro duchovní bytosti.

„Vždyť jste se znovu narodili ne z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného, skrze živé a na věčnost zůstávající slovo Boží.“ 1 Petrův 1:23
Semenem je Slovo Boží, Ježíš Kristus. Při znovuzrození je do nitra člověka zasazen Kristus.
V tu chvíli začíná v člověku boj mezi duchem a tělem. Budeme-li chodit v Duchu svatém, budeme proměňováni do podoby Krista a poneseme Jeho ovoce. Když se rozhodneme pro tělo, budeme pak naplněni ovocem těla.
Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu, a Boží Duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete. Galatským 5:17

Od znovuzrození v nás roste nový člověk. A růst nového stvoření má za následek smrt starého člověka. Jak pomůžeme novému růst? Budeme ho krmit Božím slovem a zalévat modlitbou. Veškerá krása a moc křesťanského života je výsledkem růstu Kristova života ve mně.
Celý Kristův život je v semeni, Božím slovu.
Pokud se budeme o nový život v nás takto starat, Duch v nás poroste a bude vládnout nad naší tělesností. Každý Boží člověk má v sobě tyto dvě přirozenosti, starou a novou. Starý život musí zemřít.
Celý duchovní život spočívá v tom, že budeme jako ON. Vše co potřebujeme, už do nás Bůh vložil, je to Ježíšův život.
Jako nová stvoření máme na výběr, buď náš nový duchovní život poroste a bude se rozvíjet, nebo zemře.

Zdroj: Kristova škola, B. H. Clendennen

 

Zpět