Setkání s bratrem Renem z Číny

11.11.2008 18:00

V minulosti jsme měli možnost se již dvakrát s bratrem Renem v České republice setkat jako s hlavním řečníkem Misijní konference N.f. Nehemia. Bratr Ren, který žije v Asii více než 25 let a z toho více než 12 let v Číně, se s námi podělí o své bohaté zkušenosti z Číny.
Záměrem jeho cesty je informovat českou církev o situaci v Číně, a tím ji motivovat k modlitbám a podpoře pronásledovaných křesťanů v této tolik rozporuplné zemi.
Ve dnech 7. - 12. listopadu proběhne celkem šest shromáždění, kde bude bratr Ren sloužit slovem. Na všech shromážděních také proběhnou sbírky, jejichž výtěžek bude použit na tisk čínských Biblí.

11.11. v 18.00   modlitebna AC Havířov – Selská 29, Havířov

Další informace získáte v kanceláři N.f. Nehemia
tel. 595 173 715, mob. 739 584 117, E-mail: office@nehemia.cz

Bratr Ren je dlouholetým partnerem Nadačního fondu Nehemia v projektu „Bible pro Čínu“ a „Pomoc rodinám vězněných služebníků v Číně“.

https://nehemia.cz/?p=305#more-305

Zpět