Světový den modliteb (Polsko)

31.05.2009 10:00

Motto:  2Par 7,14

 

Kdy: 31.5.2009 10.00-14.00 hodin
Kde: Víceúčelová sportovní hala v Cieszynie – ul. Sportowa 1

Program: Chvály a uctívání

Úvod do modliteb – H. Wieja

Modlitební témata:
1. Modlitby za ty, kteří jsou v moci postavení
2. Modlitby za tři státy /Polsko, Česko a Slovensko/
3. Modlitby za smíření mezi lidmi i národy
4. Modlitby za Izrael
5. Modlitby za pronásledované křesťany
6. Modlitby za křesťanské rodiny
7. Modlitby za mladou generaci
8. Modlitby za Boží požehnání v období krize
9. Modlitby s aplikací verše 2Par 7,14
10. Modlitby za vylití Ducha svatého na naše národy

V průběhu shromáždění proběhne sbírka na pokrytí nákladů.
Pro děti není zajištěn speciální program.

Zpět