Kdo jsme

Sbor Apoštolské církve ve Frýdku-Místku byl založen v lednu 1993. Již dříve zde byla malá skupina křesťanů, přidružená ke sboru Apoštolské církve v Třinci, který jí poskytoval duchovní zázemí i praktickou péči. V průběhu roku 1991 se začali k této skupině připojovat lidé, kteří se stali křesťany a hledali společenství, v němž by mohli sdílet svou víru v Ježíše Krista. Skupina vyrostla během necelých dvou let na počet členů, který splňoval podmínky ústavy Apoštolské církve pro založení nového sboru. Ten byl tedy založen v lednu 1993. Přibližně ve stejné době se ve Frýdku-Místku zformoval sbor Křesťanského společenství. Byl oficiálně ustanoven v témže roce jako sbor Apoštolské církve. Oba sbory si byly blízké vyznáním i učením a během let úzce spolupracovaly až do r. 1999, kdy došlo k jejich spojení do jednoho sboru Apoštolské církve. K ustanovení nového sboru došlo začátkem ledna 2000. Počet členů (mimo děti) se v té době pohyboval okolo šedesáti.

Jsme otevřeným křesťanským sborem, toužíme po dobrých vztazích i s ostatními církvemi. Hledáme možnosti spolupráce s ostatními křesťany ve Frýdku-Místku. Chceme být světlem tomuto městu a spolu s křesťany ostatních církví napomoci uzdravení bolavých míst naší dnešní generace.