Přednášky

V minulosti jsme uspořádali cyklus přednášek pro veřejnost o základních otázkách souvisejících s křesťanstvím (viz ukázka pozvánky níže). V podobných přednáškách bychom chtěli v budoucnu čas od času pokračovat.