Červen 2009

Neděle 7.6.2009
slovo: Joshua T.
besídka: Petra B. a Petra Dubčáková
• sbírka na misii
• Večeře Páně
• občerstvení

Neděle 14.6.2009
slovo: Vladimír Ochman
besídka: David Marko

Neděle 21.6.2009
slovo: Jaroslav Lofítek
besídka: Kateřina Janečková

Neděle 28.6.2009
prezentace: Ivo Homola
besídka: Michal Kříž
• sbírka na lidi postižené povodněmi