Setkání mužů

Nápad společně se scházet vznikl spontánně koncem prázdnin 2007 z potřeby a touhy sdílet se o problémech, radostech a především dlouhodobých zápasech v našich životech. Věříme, že navzájem se povzbuzovat je velice důležité, jakož i nést břemena jedni druhých. Hospodin se k upřímnému má upřímně, proto se snažíme být mezi sebou i před Pánem upřímní a otevírat i témata, o kterých se nemluví lehko. Společně se pak modlíme za vyřešení problémů a vítězství nad zlozvyky a pokušením v různých oblastech života. Mnohokrát už v našich životech došlo k zásadním změnám.

Setkání navštěvuje poměrně stálý okruh mužů, nicméně nejde o žádnou uzavřenou společnost. Každý, kdo má chuť, potřebu, ale i odvahu přijít a otevřít se se svými těžkostmi a také s postojem podpořit ostatní, je srdečně zván.

Kdy: většinou každou středu v 18.30 h, kromě toho nepravidelně i v pátek či sobotu
Kde: kancelář sboru, Pekařská 649, Frýdek
Zodpovědný: Marek Sklář, tel. 739 600 346