Zvěstování evangelia

Protože jsme poznali Boží lásku a milosrdenství, chceme je sdílet se všemi lidmi.

Poznali jsme, že Bůh je živý a že jedná i dnes: dává věčný život těm, kdo uvěří v Ježíše Krista, uzdravuje z duševních i tělesných nemocí, vysvobozuje ze špatných návyků a uvádí každého, kdo chce jít cestou Kristovou, do pokoje Božího království. Proto nechceme být uzavřeni do sebe, ale toužíme po tom, aby naše služba ovlivnila i naše okolí. A zároveň chceme naplnit poslání Ježíše Krista jít ke všem lidem a přinést jim tuto dobrou zprávu víry, naděje a lásky Boží, a to nejenom v našem národě.